JL Fantasy

Building a StoryBrand

01 februari 2021

"If you confuse you lose". Marknadsföraren Donald Miller menar att människor inte dras till den bästa produkten. De dras till den med det tydligaste budskapet. Om bilderna på vår webbsida, språket som vi använder, mailen eller blogginläggen som vi skickar ut inte är tydliga med budskapet kommer människor att tappa intresse.

Building a Storybrand

Tycker du att marknadsföring är en av de tråkigare sakerna som en författare tvingas beblanda sig med? Känner du att vad man än försöker så är utfallet mer eller mindre detsamma? Kanske är det så att du inte vet hur du ska paketera dig själv och dina verk för att synas?

Jag har nyligen läst boken Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen av bästsäljande författaren och marknadsföraren Donald Miller. Marknadsföringskonceptet som han använder sig av kallas för Story Branding och metoden som den använder sig utav är att ta de universellt lockande aspekterna som klassiska hjälteberättelser har och använda dessa till att skapa en marknadsföringsberättelse som tydliggör ditt budskap och ökar din försäljning.

Hjälteberättelser har varit en del av den mänskliga historien i tusentals år. Från Gilgamesh, Jesus och Buddha till Harry Potter och Luke Skywalker. Litteraturhistorikern Joseph Campell skrev 1949 den nu klassiska boken The Hero With a Thousand Faces. I den menar Campell att alla mytiska narrativ genom historien är varianter av en och samma storslagna berättelse, en monomyt. Berättelserna kan tyckas vara olika men de genomgår alla samma faser och har ett djup i sig som lockat till sig läsare genom alla tider.

Storybranding ger dig som författare en tydlig steg-för-steg-metod som klargör vad kunderna reagerar på och hur du som marknadsförare kan lyfta fram detta i det du säljer. Boken är inte skräddarsydd för just författare utan riktar sig till företag av alla slag. Men jag tycker trots det att den har ett övertag mot andra marknadsföringsstrategier. Som fantasyförfattare kan jag monomyten utan och innan. Genom att använda just den som utgångspunkt och som inramning för min marknadsföring blir det lättare för mig att komma ihåg vilka grunder jag bör tänka på och kanske ännu viktigare, det blir lite roligare att tänka marknadsföring med den här metoden.

Punkterna nedan är en kortfattad version av bokens centrala budskap. Utöver att tydliggöra de olika stegen i din story brand, ger boken även övningar som ämnar att underlätta identifikationsprocesserna för dig och den går även igenom olika tips för hur du kan inleda din marknadsföringskampanj.

Så hur gör man monomytens universella element till en brand story? Det hela börjar med en hjälte.

Make your customer into a hero

  1. Kunden är hjälten. Det första steget är att förstå din roll i sagan. Du som författare är inte hjälten i din berättelse. Kunden är det. Det är allt för vanligt att nya författare försöker sälja sig själva till kunden. "Jag har den här bakgrunden eller det här intresset och det har gjort att jag kan skriva den här boken". Ännu mer vanligt är det att man i allt för stor utsträckning fokuserar på själva berättelsen och inte på vad berättelsen kommer att ge kunden (ja, det finns en skillnad här). Många författare säger att de inte har någon särskild målgrupp utan att alla är deras kund. Dessa är vanliga fel som författare gör när de ska försöka nå ut med sin bok. Innan du kan börja din marknadsföring måste du definiera vem din idealiska kund är och rikta budskapet till denne. Gå bortom bara demografi. Försök identifiera vad denne gillar, vad den läst tidigare, vad jobbar den med? Försök använda denna information till att rikta budskapet till och göra just honom eller henne till en hjälte. Bättre med en kraftfull kampanj till få än en urvattnad kampanj till många. 
  2. Hjälten har ett problem. Din förmåga att lösa kundens problem är kroken i din brand story. Vad oroar dina kunder sig för? Vad är det som gör att de kanske inte köper din bok? Har kunden kanske haft svårt att hitta fantasyböcker med tillräckligt mycket magi, romantik eller action i dem? Marknadsför då din story som den som ger dem detta. Kanske har de haft svårt att koppla av på sistone och behöver en bra fantasyberättelse att läsa. Din bok tar dem på en resa som får dem att glömma tid och rum. Försök att identifiera och skapa en lista av problem som du tror att kunden kan ha när den försöker hitta rätt fantasybok att läsa och rikta ditt budskap för att lösa ett eller flera av dem. Om du har en tydlig problembild som känns äkta får du ett starkare driv i din brand story.
  3. Hjälten träffar en guide. Varje hjälte behöver en guide. I Star Wars håller rebellerna på att förgöras, vår hjälte Luke Skywalker är fast på en ökenplanet. Men då får de tag på Obi Wan Kenobi som visar vägen framåt via kraften. Din roll i din story brand är att vara Obi Wan Kenobi. Du ska vara lösningen på dina kunders problem. Visa empati för deras problem och kompetens för att guida dem till lösningen. Men kom ihåg att inte kliva fram för mycket i din inledande marknadsföring, då riskerar du att bli hjälten istället för guiden. Bibehåll fokus på kundens problem.
  4. Guiden ger hjälten en plan. Du har hittat hjälten, identifierat dennes problem och positionerat dig själv som guiden som kan lösa dem. Det finns hopp. Du har nu kommit längre än de flesta andra i din marknadsföring, men det är fortfarande för tidigt att be dem köpa din bok. Om Obi Wan hade sagt åt Luke att åka upp i rymden och döda kejsaren första gången de träffades så hade de inte gått. Hjälten är inte redo. Kunden litar inte helt på dig och din plan ännu. Du behöver först vägleda kunden framåt i processen, utan att pressa den att köpa något. Detta kan ta olika former beroende på vilken form av marknadsföring vi pratar om. Boken ger en rad olika exempel. Det kan vara att visa upp hur just din plan har hjälpt tidigare kunder med korta blurbs på framsidan av boken, som följs av en knapp som lyder, "Läs mer" längst ner på reklamannonsen. Vilket i sin tur guidar kunden vidare till mer information om dig och din bok på din hemsida. Det kan vara att be kunden att fortsätta hålla kontakt med dig genom att skriva upp sig på din maillista, i utbyte mot att få en gratis novellsamling och med ett löfte om att det är enkelt att avfölja listan när som helst. Planen ska vara något som inte kostar kunden något. De är redan dränkta i marknadsföringsbudskap från alla håll och kanter så det är otroligt viktigt att denna uppmaning är så enkel och tydlig som möjlig. Det får inte vara för stort steg, som "KÖP HÄR!" vilket riskerar att skrämma bort kunden i det här kritiska stadiet.
  5. Guiden uppmanar till handling. Men planen är bara en plan. Hjälten måste själv till slut våga ta klivet in i det okända. Du har nu om du följt de första tre stegen och med din vägledande plan fostrat tillräckligt med förtroende för att be om ett köp. Det finns olika sätt att uppmana till köp men det viktiga är att göra det enkelt för kunden. En Köp här knapp ska synas tydligt på toppen av din hemsida, gärna i en annan färg, och även dyka upp då och då på andra ställen på din hemsida. Finns det för många andra knappar att tycka på blir inte uppmaningen tillräckligt tydlig. Hemsidan är extra viktig för det är ofta det första trevande kunder möter. De som inte redan bestämt sig, de som vill veta mer innan de gör ett köp.
  6. Handlingen hjälper hjälten att undvika misslyckande. Ben ger Luke en tydlig plan att följa för att nå sina mål. Lita på kraften. Om han inte gör det kommer rebellerna förlora och galaxen hamna i det onda Imperiets händer. Ofta är hjälten dock först lite rädd, han vill inte ta risken. I likhet med detta kan det hjälpa, de extra tveksamma kunderna, att tydliggöra just hur din bok kan hjälpa dem att undvika att misslyckas. Om vi pratar hemsidor kan det kanske finnas en särskild sektion som tveksamma kunder kan gå till för att läsa ännu mer om din bok och om dig. Länkar till nyhetsartiklar, intervjuer eller blogginlägg som visar på din kompetens eller bokens styrkor. Kom dock ihåg att detta inte ska synas först och främst på din hemsida eller i din reklam.
  7. Hjälten når fram till ett lyckligt slut. I likhet med att visa vad som kan hända om hjälten misslyckas måste visionen om vad som kan hända om han lyckas också vara tydlig. Vi vill vara lyckliga. Även om en del av oss är skeptiska till en del köp av böcker så finns det en del inom oss som vill tro. Kanske är det ändå den här boken som är den där jag har letat efter. Det är alltid viktigt att exempelvis ha en lockande framsida på boken. Om du ska lägga ut pengar på något i din marknadsföring borde en riktigt snygg framsida ligga långt upp på din prioriteringslista. Ett annat exempel som visar exempel på lyckliga slut kan åter igen vara din hemsida där du kan ha sektion som visar bilder på eller fler blurbs av nöjda kunder. Om det är en reklampost vi talar om kanske du kan ha en liten dekal som visar att du vunnit ett pris eller en större novelltävling. Många människor dras till ett lyckligt slut. Ge dem en sista liten mjuk knuff som leder dem till det.  

   

Så är detta något som man som författare kan ha användning av? Kommer det att leda till en ökad försäljning? Donald Miller säger självklart det. Jag är skeptisk kring vissa delar, framförallt punkt sex och sju. Jag ser inte tydligt framför mig hur stort värde dessa två punkter har för just författare, men boken riktar sig som sagt till alla typer av företag. Ofta känns det också som att de regler som gäller på den amerikanska marknaden många gånger inte stämmer överens med hur det fungerar på svenska. Flera av dessa råd är saker som jag tror att de flesta författare redan gör vilket kan göra boken överflödig för somliga. Men för min del känns det ändå betydligt bättre att ha ett tydligt koncept att gå efter. En riktning. En guide, som steg för steg delar upp marknadsföringens grund och leder mig framåt. Påminner mig om hur jag ska tänka i stället för att testa lite av allt möjligt och se vad som fungerar. Kanske kan den hjälpa dig med. Gå ut och bli hjälten som skapar det där fantastikundret.


comments powered by Disqus